Marmorlyran, ett minnesmärke över Hjalmar Gullberg. Statyn, som väger åtta ton, är          placerad utanför stadsbiblioteket i Malmö.

 

 

tillbaka